Geen categorie

DISC-stijlen en thuis werken

Sinds vorig jaar ben ik gecertificeerd DISC trainer en dat geeft mij veel inzicht in waarom mensen doen zoals ze doen en hoe ik ze kan helpen om dingen anders en effectiever aan te pakken. Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse. Het geeft mensen een goed inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. Het is een begrijpelijk model dat met name in teams goed inzicht geeft in knelpunten en oplossingen in samenwerking.

Uit onderzoek van o.a. W.M. Marston (1893-1947) blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen: D staat voor Dominantie, I voor Invloed, S voor Stabiliteit en C voor Consciëntieus.

Op de afbeelding hierboven staat een korte beschrijving per gedragsstijl.

Geen hokje, wèl voorkeur

Wanneer je een DISC test doet, krijg je een profiel dat laat zien hoe jouw voorkeursgedrag eruit ziet. Dat is natuurlijk nooit alleen maar Dominant of Stabiel maar is een mix van meerdere stijlen, met bijvoorbeeld ‘hoog op Dominantie’. Je kunt hierbij een lichte en een zware variant op de test doen, hoe zwaarder ; hoe meer deze jouw werkelijke gedrag benadert en hoe genuanceerder.

Het is geen model om mensen in hokjes te duwen, wèl om inzicht te geven. Tijdens trainingen kunnen er soms prachtige momenten ontstaan als mensen eindelijk begrijpen hoe de ander in elkaar zit en wat er nodig is om wèl goed het project te kunnen draaien. Mijn ervaring is dat dit zelfs al met een lichte test veel kan opleveren.

 

Via Persolog, waar ik mijn certificering bij heb, ontving ik een nieuwsbrief hoe iedere gedragsstijl reageert op het thuis werken. Dit kan jou als thuiswerker inzicht geven . Ook geeft het inzicht als je leiding geeft, omdat je ziet dat ieder andere motivatoren heeft.

Invloed hoog
Iemand met een hoge invloedrijke persoonlijkheid zal snel problemen met een home office kunnen krijgen, omdat een omgeving met mensen voor die persoon het belangrijkste is. Veel kan gecompenseerd worden door iemand ook digitaal waardering te laten toekomen en deze ook aan het team zichtbaar te maken.

Consciëntieus hoog
De hoge consciëntieuze persoon lijkt het teruggetrokken leven makkelijker te kunnen verwerken. Dit klopt voor een deel. Want “hoog C” houdt niet al te zeer van veranderingen. Daarom is het wél van belang, dat er duidelijkheid is over de processen en de nieuwe manier van aanpak.

Dominant hoog
Op zich kan de dominante persoonlijkheid best goed in een home office werken. De verandering maakt die persoon niet veel uit. Ook voelt het wel goed aan om ongestoord aan projecten te werken en dingen af te kunnen maken. Het irriteert echter, dat voor het nemen van beslissingen en het uitoefenen van gezag geen medewerkers fysiek aanwezig zijn.

Stabiliteit
Ook de hoge S heeft op zich niet al te grote problemen met een werkomgeving waar minder stoorfactoren aanwezig zijn. Deze persoon werkt best graag met systemen. Tegelijkertijd is het ook de wens van S om werkoverleg te hebben, aan te voelen waar anderen mee bezig zijn, te helpen en te ondersteunen. Dit kan digitaal ook wel, maar is moeizamer.

 

Meer weten over DISC en (samen)werken

Wil je meer weten over DISC en hoe het kan helpen om effectiever te werken én beter samen te werken? Ook in thuiswerktijd kan ik testen afnemen en je profiel doornemen. Zelfs een online teamtraining is mogelijk. Juist in deze tijd waarin samenwerken een uitdaging is, kan deze training het verschil maken om het beste uit je team te halen.

Mail me om een afspraak te maken voor een gesprek via contact@ingevanerp.nl